Kategorier

Kategorier 

Alle kortfilm, der bliver udvalgt til at blive vist, bliver nomineret i mindst én af følgende kategorier:

  • Bedste Kortfilm (hovedpræmien)
  • Bedste Instruktør
  • Bedste Manuskript
  • Bedste Fotograf
  • Bedste Skuespilpræstation
  • Bedste Tekniske Præstation

Vi nominerer op til 10 film i hver kategori. Den samme kortfilm kan godt være nomineret i mere end en kategori og derved have chance for at vinde mere end én pris. Der skal være minimum 4 nominerede i en kategori, før den oprettes.

Der er to ydereligere kategorier, som de udvalgte film kan opnå hæder i. De er følgende:

  • Publikumsprisen - publikum stemmer om deres favorit. Prisen kan kun gives til en kortfilm, der er nomineret i kategorien 'Bedste kortfilm'.
  • Juryens Specialpris.

Derudover har vi en underkonkurrence: Skolefilmkraft. Læs mere nedenfor.

 

Bedste Kortfilm

Vinderen af denne kategori er den kortfilm, der overordnet set har gjort størst indtryk på juryen. Der lægges primært vægt på historien og det filmsprog, den er fortalt med - bl.a. billedkomposition, klipning, farver, lyd og lys. Da adgangen til optagelsesudstyr, klippefaciliteter, locations m.m. varierer meget blandt deltagerne, tages der ikke for meget hensyn til dette i denne kategori.

 

Bedste Instruktør

Vinderen af denne kategori har udvist særlige kompetencer og dygtighed i at instruere kortfilmen. Der lægges vægt på, hvordan fortællingen i filmen iscenesættes, og hvordan manuskriptet visualiseres. Har kortfilmen mere end én instruktør, udnævnes begge som vindere.

 

Bedste Manuskript

Vinderen af denne kategori, er den kortfilm, der har den bedste historie og dramaturgi. Filmen vurderes bl.a. på karakterer, replikker, plot, timing og fortællingens forløb. Er der konflikter, fremdrift, pay off, suspense, surprise?

 

Bedste Fotograf

Vinderen af denne kategori har udvist særlige evner indenfor det tekniske, visuelle og kunstnerisk fotografiske område. Der vurderes bl.a. på kameraføring, billedvinkler og -kompositioner.

 

Bedste Skuespilpræstation

Vinderen af denne kategori har udvist en særlig evne til at bringe sin karakter til live på en troværdig og overbevisende måde. Der vurderes på dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder. Kategorien dækker både over mandlige og kvindelige skuespillere.

 

Bedste Tekniske Præstation

Vinderen af denne kategori udmærker sig på enten et eller flere tekniske områder og filmiske virkemidler - bl.a. lyd, lys, musik og klipning. Der vurderes på farver, tempo, brug af musik, tale, lyde, lys/mørke m.m., og hvordan disse virkemidler understøtter historien og karaktererne. Vi beder juryen uddybe hvilke områder, vinderen belønnes for.

 

Juryens Specialpris

Juryens Specialpris uddeles, hvis juryen føler, at en kortfilm har udmærket sig på et område, der fortjener en særlig nævnelse. Det gælder alt fra special effects til lyd, musik, historie osv. Finder juryen ikke en værdig modtager, uddeles prisen ikke.

 

Skolefilmkraft

Denne kategori er for de helt unge filmtalenter, der endnu ikke går på en filmfaglig uddannelse. Kategorien er lavet i samarbejde med Nordjyske skoler og gymnasier, som afholder egne filmforløb. Hver skole kan indsende op til to kortfilm til Filmkraft. Hvis din skole ikke er tilmeldt festivalen, kan du godt indsende din film på egen hånd. Vær opmærksom på, at denne kategori kan have en anden deadline end den officielle Filmkraft konkurrence. Kriterierne for skolefilmene er de samme som den officielle Filmkraft konkurrence.