Kategorier

Kategorier 

Alle kortfilm, der bliver udvalgt til at blive vist, bliver nomineret i mindst én af følgende kategorier:

 • Bedste Kortfilm (hovedpræmien)
 • Bedste Instruktør
 • Bedste Manuskript
 • Bedste Fotograf
 • Bedste Skuespilpræstation
 • Bedste Tekniske Præstation
 • TheNextYoungAward*

Vi nominerer op til 10 film i hver kategori. Den samme kortfilm kan godt være nomineret i mere end en kategori og derved have chance for at vinde mere end én pris. Der skal være minimum 4 nominerede i en kategori, før den oprettes.

Der er to ydereligere kategorier, som de udvalgte film kan opnå hæder i. De er følgende:

 • Publikumsprisen - publikum stemmer om deres favorit. Prisen kan kun gives til en kortfilm, der er nomineret i kategorien 'Bedste kortfilm'.
 • Juryens Specialpris.

I et samarbejde med nordjyske skoler og gymnasier har vi desuden en skolefilms-kategori. Læs mere under kategorien nedenfor.

 

Bedste Kortfilm

Vinderen af denne kategori er den kortfilm, der overordnet set har gjort størst indtryk på juryen. Der lægges primært vægt på historien og det filmsprog, den er fortalt med - bl.a. billedkomposition, klipning, farver, lyd og lys. Da adgangen til optagelsesudstyr, klippefaciliteter, locations m.m. varierer meget blandt deltagerne, tages der ikke for meget hensyn til dette i denne kategori.

 

Bedste Instruktør

Vinderen af denne kategori har udvist særlige kompetencer og dygtighed i at instruere kortfilmen. Der lægges vægt på, hvordan fortællingen i filmen iscenesættes, og hvordan manuskriptet visualiseres. Har kortfilmen mere end én instruktør, udnævnes begge som vindere.

 

Bedste Manuskript

Vinderen af denne kategori, er den kortfilm, der har den bedste historie og dramaturgi. Filmen vurderes bl.a. på karakterer, replikker, plot, timing og fortællingens forløb. Er der konflikter, fremdrift, pay off, suspense, surprise?

 

Bedste Fotograf

Vinderen af denne kategori har udvist særlige evner indenfor det tekniske, visuelle og kunstnerisk fotografiske område. Der vurderes bl.a. på kameraføring, billedvinkler og -kompositioner.

 

Bedste Skuespilpræstation

Vinderen af denne kategori har udvist en særlig evne til at bringe sin karakter til live på en troværdig og overbevisende måde. Der vurderes på dramatiske, stemmemæssige og kropslige færdigheder. Kategorien dækker både over mandlige og kvindelige skuespillere.

 

Bedste Tekniske Præstation

Vinderen af denne kategori udmærker sig på enten et eller flere tekniske områder og filmiske virkemidler - bl.a. lyd, lys, musik og klipning. Der vurderes på farver, tempo, brug af musik, tale, lyde, lys/mørke m.m., og hvordan disse virkemidler understøtter historien og karaktererne. Vi beder juryen uddybe hvilke områder, vinderen belønnes for.

 

Juryens Specialpris

Juryens Specialpris uddeles, hvis juryen føler, at en kortfilm har udmærket sig på et område, der fortjener en særlig nævnelse. Det gælder alt fra special effects til lyd, musik, historie osv. Finder juryen ikke en værdig modtager, uddeles prisen ikke.

 

Skolefilmkraft

Denne kategori er for de helt unge filmtalenter, der endnu ikke går på en filmfaglig uddannelse. Kategorien er lavet i samarbejde med Nordjyske skoler og gymnasier, som afholder egne filmforløb. Hver skole kan indsende op til to kortfilm til Filmkraft. Hvis din skole ikke er tilmeldt festivalen, kan du godt indsende din film på egen hånd. Vær opmærksom på, at denne kategori kan have en anden deadline end den officielle Filmkraft konkurrence. Kriterierne for skolefilmene er de samme som den officielle Filmkraft konkurrence.

 

*TheNextYoungAward

Vi har i samarbejde med TheNextFilmFestival skabt kategorien TheNextYoungAward for at hylde de unge talenter. TheNextFilmFestival er Danmarks største åbne filmkonkurrence og filmevent for filmskabere op til 21 år. Filmkonkurrencen består af to led: Først skal du kvalificeres i din region. I region Nordjylland er det Filmkraft, som udvælger de kvalificerede. De kvalificerede fra regionerne går videre til finalen i Odense senere på året. Finalen på TheNextFilmFestival er en del af Odense Filmfestival, der bliver besøgt af en lang række af verdens allerbedste kortfilmsskabere. I forbindelse med TheNextFilmFestival afholdes også TheNextFilmFestival International, som inviterer de bedste unge filmskabere fra hele verden til seminar og konkurrence.

TheNextFilmFestival i Nordjylland har samarbejde med Filmkraft, og TheNextFilmFestival Nordjylland holder derfor ikke nogen selvstændig regional filmfest. Istedet vil de film, der er tilmeldt Filmkraft og overholder de opstillede krav, blive bedømt i en særlig kategori: TheNextYoungAward. Vinderne her vil modtage et et VIP-pas til TheNextFilmFestival-finalen i Odense.

 

Kriterier for at blive nomineret til The Next Young Award (OBS! Adskiller sig fra Filmkrafts øvrige kriterier)

 • Alder: Filmen skal være lavet af unge, der ikke er yngre end 17 og ikke ældre end 21 år. Det er instruktørens alder ved filmens første forevisning nogensinde, der gælder. Dvs. at hvis du er 22 nu, men viste din film første gang for et år siden, kan du stadig godt deltage. Er du 17 år nu, men viste filmen første gang for et år siden, kan du ikke nomineres i denne kategori.
 • Længde: Max. 15 min. Tiderne er med rulletekster osv. Der gives ikke dispensation for film, der er for lange.
 • Clearet musik: Al musik skal være clearet med rettighedshaveren. Det vil sige, at enten skal du bruge hjemmelavet musik, musik som følger med dit klippeprogram, eller musik fra en hjemmeside hvor der udtrykkeligt står, at man gerne må bruge musikken i film. Det er ikke nok, at du må lytte til musikken - du skal kunne bruge den. Du må i øvrigt heller ikke bruge klip fra andre kommercielle film eller tv-serier som en del af din film.
 • Youtube: For at deltage i TheNextFilmFestival skal du selv uploade din film på Youtube. Du skal have uploadet den, inden du tilmelder dig. Upload den i så høj kvalitet som muligt.
 • Øvrige regler: Filmen skal være lavet i 2015, 2016 eller 2017 (men må ikke tidligere have været indsendt til TheNextFilm eller Oregon Filmkonkurrence). Filmen skal være af en rimelig teknisk standard. Den skal være redigeret (med mindre det er et MEGET bevidst valg, at den ikke er). Man skal kunne høre hvad der bliver sagt. Hvis filmen er på et andet sprog end dansk, skal der være danske undertekster. Der skal være credits.

Læs mere på www.thenextfilm.dk